Vizyonumuz & Misyonumuz

VİZYONUMUZ

İzmir’in bir dünya kenti olduğu gerçeğinden hareketle;

İzmir’de bir yandan Denizlili olma duygusunu koruyup yaşarken diğer yandan da dünyayı ve geleceği okuyan ve yorumlayan anlayışla geleceğe ışık tutmak; bu konuda yetişmiş hemşerilerimizin bilgi, birikim ve öngörüleri ile geleceğe ışık tutan bir dernek olmaktır.

Biz biliyoruz ki Denizli İzmir’de başlar; İzmir Denizli’de biter… Buna hiper bir şehir diyebilirsiniz.

Bu noktadan hareketle, İzmir’de yaşarken Denizli olgusunu İzmirliler nezdinde başarıyla temsil etmek ve olumlu bir Denizli algısı yaratmak; İzmir’de yaşanan gelişme ve oluşumlarla da Denizli’ye ışık tutarak İzmir merkezli her türden yenilik konusunda kamuoyu oluşumuna katkı koymak.

MİSYONUMUZ

Dernek faaliyetlerinde değişmez ölçümüz her zaman Denizli‘mizdir.

İzmir’de kurulan yeni bir dernek olarak vizyonumuzda ve amaçlarımızda ortaya koyduğumuz ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermektir.

Birinci önceliğimiz  İzmir’de yaşayan değerli hemşerilerimize saygınlık kazandıracak bir yapı içinde olmaktır.

Bu anlamda, İzmir’de Denizli adına  kurulmuş ve kurulacak olan bütün Denizli derneklerini birer kardeş dernek olarak gördüğümüzü ;  hiçbir derneği   rakip olarak görmediğimizi de beyan ediyoruz.

Denizli adına yapılacak olan her türden olumlu çalışmalara katkı koymayı  ve iş birliği yapmayı kendimize bir görev ve ilke görüyoruz.

Bütün STK’larla iş birliğine açık olduğumuzu; bu fasıldan olmak üzere Anayasa ve yasalar çerçevesinde bütün siyasi kuruluşlara saygı çerçevesinde aynı mesafede olmanın dernek saygınlığımız açısından değişmez bir yaklaşım olacağını da biliyoruz.

İZMİR DENİZLİLİLER GÜÇBİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU