Derneğimizin Amacı

İZDEGÜÇ’LE İLGİLİ KAMUOYUNA BEYANIMIZDIR!..

İzmir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nce 35-080-047 kütük numarası ile kaydı yapılarak kurulmuş bulunan;

Anayasamız ve yasalar çerçevesinde; Atatürk’ün ışığı ile aydınlanan bir oluşum içerisinde çalışmayı ve faaliyet sürdürmeyi ilke edinen:

                      İZMİR DENİZLİLİLER GÜÇ BİRLİĞİ DERNEĞİYİZ.

DERNEĞİMİZİN AMACI;

İzmir’de yaşayan Denizlili hemşerilerimizi Denizli ortak paydası etrafında buluşturmak.

Denizli’de görev yapmış ve Denizliyi seven, İzmir’de yaşayan dostlarımızla da irtibata geçmek.   Birbirleriyle irtibat ve iletişim kurmalarını, birbirlerini tanımalarını ve iletişimlerini  sağlamak.

İzmir’de yaşayan Denizlililerin sağlık, eğitim, işsizlik, hukuksal, sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olacak projeler üretmek ve önerilerde bulunmak.

Denizli’nin yerel, kültürel değerlerinin sürdürülebilmesi için; çeşitli etkinlikler ve toplantılar düzenlemek,

Denizli, İzmir ve yurt genelinde  değişik alanlarda; bürokraside, ekonomide, kültür ve sanat alanlarında yetişmiş olan faaliyet gösteren değerli hemşerilerimizi kamuoyuna takdim ederek  anmak, tanıtmak, unutturmamak; gerektiğinde destek olmak

İzmir’de yaşayan Denizlililerin olası sıkıntılarını ve mutluluklarını yanlarında yer alarak paylaşmak: Gerektiğinde  her türlü radyo, televizyon, yazılı basın ve internet yayınlarından yararlanarak sevinçleri çoğaltmak, sıkıntıları azaltmak.

İzmir ve Denizli’nin ekonomik gelişmesine  katkı koyacak ortamların oluşmasına katkı koymak.

İzmir’deki tüm Denizli dernekleri arasında birlik, beraberlik ve iletişimime katkı yaparak güç birliği oluşmasında yer almak.

BİZ NİÇİN KURULDUK

İzmir, tarih boyunca dünyaya açık yaşamış olan bir Akdeniz liman kentidir. Nüfusu itibariyle ülkemizin 3. Büyük kentidir.  Sosyal dokusu çok zengin ve çeşitli olan bir kentimizdir.  Hem tarihsel dokusu, hem de Cumhuriyet döneminde ülke genelinden aldığı olağanüstü göçlerle hızla büyümüş bir kentimizdir.

İşte bu doku içerisinde İzmir’e sonradan gelen insanımızın geldiği şehirleriyle ilgili çok sayıda hemşeri derneği varlığı bir gerçektir.

Bu gerçekten hareketle var olan Denizli derneklerimizin yanında yeni bir soluk, yeni bir vizyon ve yeni bir misyon ile hemşerilerimizi  temsil etmek ve saygınlıklarını artırmak amacıyla İZDEGÜÇ’ü kurduk.