Denizli Lisesi (Koca Mektep) Tarihi

Denizli Lisesi veya diğer bilinen adıyla Koca Mektep  birçok başarıya imza atan, ülkemizin kaderine yön veren, akademisyenler, sanatçılar, devlet adamları, gazeteciler, siyasetçiler ve idareciler yetiştiren köklü bir kurum. Zamanında ülkemizin sayılı kaliteli okullarından bir tanesiydi şüphesiz. Adeta muadilleriyle yarışabilecek  bir kolej hatta üniversite kalitesindeydi. İnsanların kayır yaptırmak için sıraya girdiği, torpil aradığı bir okuldu.

Denizli Lisesi (Koca Mektep) Tarihi

Denizli Lisesi ve ya Koca Mektep; 1874’te, Çatalçeşme Parkı’nın bulunduğu yerde, Rüştiye Mektebi ismiyle eğitim öğretime başladı. Okulun ilk öğretmeni Hisarlı Ali, ikinci öğretmeni de Halil İbrahim Efendi’ydi. Rüştiye Mektebi’nin üç sınıfı vardı. 1894 yılında okul ismi Liva İdadisi olarak değiştirildi. 1899 yılında yaşanan depremde bina büyük hasar gördü ve geçici olarak başka bir yere taşındı. 1904 yılında okul ismi Sanat İdadisi olarak değiştirildi ve iptidai, ihzari, umumi ve sınai gibi sınıflara ayrıldı. Bir yıl sonra iptidai sınıfını Numune Mektebi’ne verdi.

Bugün, “Eski Bina” adıyla bilinen tarihi binanın planını 1914’te Tevfik Bey çizdi. O dönemlerdeki maddi imkansızlık nedeniyle ikinci kat bitirilemedi. Binanın üstüne kiremit döşendi. İnşaat, on yıl bu haliyle kaldı. 1920’de Sanat İdadisi, Kız Numune Mektebi binasına taşındı. İki yıl sonra da okul “Sultani Mektebi” adını aldı. 1923-1924 öğretim yılı sonunda Sultani Mektebi’nin ismi “Ortaokul” olarak değişti, 1927’ye kadar Kız Numune Mektebi’ binasında kaldı. 1927’de “Köy Muallim Mektebi” açıldı.

1931’de Mustafa Kemal Atatürk, 1945’te İsmet İnönü, 1950’de Celal Bayar, 1966’da Cevdet Sunay okulu ziyaret etmiştir. Hatta İnönü’nün ziyaretinden sonra okulun ismi İnönü Lisesi olmuş ve 5 yıl böyle kalmıştır. 1950 yılında ise şimdiki adı olan Denizli Lisesi oldu.

Ekim 1993’te, Atatürk’ün ziyaret ettiği sınıf, “Cumhuriyet Müzesi” olarak düzenlendi. 1996-1997 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise uygulamasına geçildi. 1997’de Koca Mektep dergisinin ilk sayısı çıktı. 1997-1998 öğretim yılında ALO LİSE telefon servisi hizmete açıldı. Denizli Lisesi, 2008-2009 öğretim yılında, Anadolu lisesine dönüştürüldü.

Denizli Lisesi Ayrıntılı Tarihçesi

1874 Denizli Lisesi, bugünkü Çatalçeşme Parkı’nın bulunduğu yerde, Rüştiye Mektebi ismiyle eğitim öğretime başladı. Okulun ilk öğretmeni Hisarlı Ali, ikinci öğretmeni de Halil İbrahim Efendi idi. Rüştiye Mektebi’nin üç sınıfı vardı.1892 Rüştiye Mektebi’nin sınıf sayısı dörde ulaştı.

1894 Rüştiye Mektebi, Liva İdadisi ismini aldı. Liva İdadisi’nin beş sınıfı vardı. 1899 depreminde Liva İdadisi çok büyük hasar gördü. 1903 Liva İdadisi, geçici bir süre için Değirmenönü Mahallesi’ndeki bir eve taşındı.1904 Liva İdadisi, Sanat İdadisi ismini aldı. Okul, “ İptidai, İhzâri, Umumî ve Sınaî” gibi sınıflara ayrıldı. Sanat İdadisi, bir yıl sonra İptidai sınıflarını Numune Mektebi’ne verdi. Bu okul; bir müdür, on bir öğretmen ve yirmi dokuz öğrenciden oluşuyordu. ( 1938’de Vakıflar İdâresi’nin bulunduğu binaya geçildi.) 1914 Bugün Eski Bina adıyla bilinen Tarihi Bina’nın planı Tevfik Bey tarafından çizildi.

1915 Tarihi Bina’nın inşaatına başlandı. Binanın temeli atıldı. Birinci kat tamamlandı. Maddî imkansızlık nedeniyle ikinci kat bitirilemedi. Binanın üstü kiremitlendi. İnşaat, on yıl bu hâliyle kaldı. 1920 Sanat İdadisi, Kız Numune Mektebi binasına taşındı. 1922 Bir müdür, bir müdür yardımcısı, on yedi öğretmeni ve iki yüz öğrencisi bulunan Sanat İdadisi, “Sultanî Mektebi” adını aldı. 1923-1924 öğretim yılı sonunda Sultanî Mektebi’nin ismi “Ortaokul” olarak değiştirildi. Bu okul, 1927 yılı sonuna kadar Kız Numune Mektebi’ binasında kaldı.

1926-1927 malî yılında, Vali Mithat KALABALIK vilayet bütçesinden 100.000 lira ayırarak Tarihî Bina’yı yaptırdı. Tamamlanan binanın bir bölümüne Kâtip Çelebi İlkokulu, bir bölümüne ise Muhtelit Orta Mektep yerleştirildi. Türkiye’de ilk kez, kız erkek karışık eğitim öğretim yapıldı.

1931-1932 öğretim yılında, Eski Bina’da, “ Köy Muallim Mektebi” açıldı. Bu okulun müdürlüğünü Sacit ÖNCEL yaptı. 4 Şubat 1931 Atatürk Denizli Lisesi’ni ziyaret etti.

1932-1933’te Köy Muallim Okulu kapatılınca Okul Müdürü Sacit ÖNCEL’in çabalarıyla okul liseye

dönüştürüldü.

Denizli Lisesi Müdürleri

1934 Tevfik KURAN okul müdürü oldu.

4 Ekim 1936 Reşat Nuri GÜNTEKİN, Denizli Lisesini ziyaret etti.

1938 Murtaza ÖZDAMAR okul müdürü oldu.

1938 Amaç adlı yıllık çıkarıldı.

1942 Raşit MACAN okul müdürü oldu.

1944 Asım KORKUT okul müdürü oldu.

1945 İnönü, okulu ziyaret etti. 1945 Okulun ismi, İnönü Lisesi olarak değiştirildi.

1947 Cemal TOPAÇ okul müdürü oldu.

1949 Himmet AKIN okul müdürü oldu.

1950 Denizli ismet İnönü Lisesi ismi Denizli Lisesi’ ne çevrildi. 1950 Celal Bayar okulu ziyaret etti.

1951 Orhan AKSOY okul müdürü oldu.

1955 Kemal YENER okul müdürü oldu.

1961 Recai ATAY okul müdürü oldu.

1962 M.Ali ERTEKİN okul müdürü oldu.

1962-1963 öğretim yılında, 220 öğrencilik “Pansiyon Binası” açıldı. 1963-1964 öğretim yılında,“Yeni Bina”nın inşaatına başlandı.

1964 M. Necati ÖZTÜRK okul müdürü oldu.

1966 Cevdet Sunay okulu ziyaret etti. 1967 Yankı adlı kültür sanat dergisi çıkarıldı.

1967 Burhan SARAÇOĞLU okul müdürü oldu.

1967 “Yeni Bina”da eğitim öğretime başlandı. Lise ve Orta kısım ayrıldı. Ortaokul, ayrı bir binada eğitim öğretime devam etti. 1968-1969 öğretim yılında Denizli Lisesi, TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada matematik dalında Türkiye birincisi oldu. 1970 Denizli Lisesi Radyosu kısa dalgadan yayın yapmaya başladı.

1973 Necdet Oktay ERDOĞAN okul müdürü oldu.

1975 Özcan KOCABAŞ okul müdürü oldu.

1980-1981 öğretim yılından itibaren Denizli Lisesi, dokuz yıl üst üste TÜBİTAK yarışmalarında derece aldı.

1981 Abdullah UZUNOĞLU okul müdürü oldu.

1985 Eski Bina Bayındırlık Müdürlüğünün verdiği rapor üzerine boşaltıldı. 1985-1986 öğretim yılında, pansiyonda on dört derslik oluşturuldu. 1985 Eski Eserler Müdürlüğünce” Korunması Gereken Tarihi Eser” olarak tescil edildi. 1990 Eski Bina onarıma alındı.

1992 Mehmet DÜNDAR okul müdürü oldu.

1993’te  Eski Bina’da tekrar eğitim öğretime başlandı.1993-1994 öğretim yılında Denizli Lisesi, Müfredat Laboratuvar Okulu oldu. 29 Ekim 1993’te Atatürk’ün ziyaret ettiği sınıf “Cumhuriyet Müzesi” olarak düzenlendi. 1996-1997 öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise uygulamasına geçildi. 1997 Koca Mektep dergisinin ilk sayısı çıktı. Eski mezunların katıldığı Keşkek Günü başlatıldı.

1997 Mehmet DARICI okul müdürü oldu.

1997-1998 öğretim yılında ALO LİSE telefon servisi hizmete açıldı.

2004 Bayram Ali YILMAZ okul müdürü oldu.

Koca Mektepe  kuruluşundan itibaren katkı sunan tüm hocalarımızı şükranla anmak istiyoruz.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır!